Podkarpackie Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

1. Bilans za rok 2019

2. Informacja dodatkow 2019

3. Rachunek zysków i strat 2019

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Poprawiony (poniedziałek, 11 maja 2020 11:30)

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

1. Rachunek zysków i strat 2018 (.pdf)

2. Zestawienie zmian w funduszu 2018 (.pdf)

3. Bilans 2018 (.pdf)

4. Informacja dodatkowa, oświadczenie kierownika jednostki (.pdf)

 

Poprawiony (piątek, 10 maja 2019 07:45)

 
Powiaty