Podkarpackie Budżet i inwestycje Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

1. Rachunek zysków i strat 2018 (.pdf)

2. Zestawienie zmian w funduszu 2018 (.pdf)

3. Bilans 2018 (.pdf)

4. Informacja dodatkowa, oświadczenie kierownika jednostki (.pdf)

 

Poprawiony (piątek, 10 maja 2019 07:45)

 
Powiaty