Podkarpackie Działalność

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY


MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W STALOWEJ WOLI 

jest publiczną szkołą  kształcącą w zawodach:

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM.HANNY CHRZANOWSKIEJ   W STALOWEJ WOLI

Technik masażysta           

Technik elektroradiolog 

Technik farmaceutyczny

Higienistka stomatologiczna   

Opiekun medyczny                        

Technik usług kosmetycznych       

Technik sterylizacji medycznej    

Opiekunka dziecięca

                               

PODKARPACKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STALOWEJ WOLI

 


Celem szkoły jest

 Umożliwienie zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej lub dokonania świadomego wyboru  dalszego kierunku kształcenia.

 

Nauka w Szkole trwa:

 2 lata i jest prowadzona w systemie dziennym (technik masażysta, higienistka stomatologiczna)

2,5 roku i jest prowadzona w systemie dziennym (technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny)

1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym (opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej)

2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym (technik usług kosmetycznych)

2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym (opiekunka dziecięca)

 

 

 

Zajęcia w Szkole prowadzone są:

w formie wykładów, ćwiczeń, praktyk

Poprawiony (poniedziałek, 11 maja 2020 10:13)

 
Powiaty