Podkarpackie Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

MEDYCZNO-SPOŁECZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W STALOWEJ WOLIKIEROWNICTWO

DYREKTOR


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


ADMINISTRAC
 
 GŁOWNY       STARSZY       SEKRETARZ
 
KSIĘGOWY     REFERENT       SZKOŁY


PRACOWNICY OBSŁUGI

KONSERWATOR    SPRZĄTACZKI

Poprawiony (poniedziałek, 11 maja 2020 10:16)

 
Powiaty